Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 2051 ürün | 1-40    Sıralama
 
Mehmet Rauf Karslı
Nisan 2024
260.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmetleri hukuki rejimleri itibariyle "idari kamu hizmetleri" ile "sınai ve ticari kamu hizmetleri" olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada sınai ve ticari kamu hizmetlerinin hukuki rejimi...
 
 
Hikmet Öztunç
Nisan 2024
600.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Personel Hukukunda Liyakat İlkesi başlığını taşıyan bu çalışmada, liyakat ilkesinin hukuki boyutu, ülkemizin siyasal, yönetsel ve toplumsal gerçeklikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle...
 
 
Kemal Çağlar, Mehmet Yüce
Nisan 2024
490.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eserin hazırlanmasının temel amacı, gayrimenkul alım-satımı sırasında vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi, oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi ve aynı zamanda işlemlerin...
 
 
Arzu Laloğlu
Nisan 2024
498.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, vergi ceza hukukunun çözüm bulunması zor bir sorununu ele almaktadır. Vergi kaçakçılığına sebep olan fiillerin suç olarak düzenlenmesinden dolayı, bu fiilleri işleyen kişiler suç ve cezalara...
 
 
Mustafa Balcı
Nisan 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, kamu alacaklarına ilişkin en başta gelen koruyucu önlemler arasında yer alan teminat isteme ve ihtiyati haciz uygulamalarına ilişkin olarak, vergi yargılamasının çeşitli kademelerinde 20...
 
 
Seçkin Yayıncılık
Nisan 2024
220.00 TL
Sepete Ekle
   
Tüm mali müşavirlerin, muhasebecilerin ve çok sayıda farklı vergiyi ödemek zorunda olan vatandaşların bilmeleri gereken vergi kanunları en güncel hali ile bu...
 
 
Mutlu Dinç, Çilem Bahadır
Nisan 2024
325.00 TL
Sepete Ekle
   
LİBRA mevzuat Dizimizin 10. Kitabı olan İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili Mevzuat içerinde klasik bir derlemede yer alan kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ötesinde; "Süreler Tablosu" ve "Bölge...
 
 
Asuman Çapar
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk İdari Yargılama Usulünde Bekletici Sorun" başlıklı bu çalışma, idari yargı alanında monografik eser olarak hazırlanmıştır. İdari yargılama usulünde bekletici sorun konusunda Türk literatüründe...
 
 
Bekir Özcan
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu ülkemizde zirai kazançların vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Konu, gerek Anayasa'nın 73. maddesinin "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi...
 
 
Oğuzhan Aslan
Mart 2024
590.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmayı hazırlarken bir yandan vergilendirmenin kendine has kurallarına karşı bilgilendirme yapılması ve vergi hukukuna giriş mahiyetinde birtakım bilgilere yer verilmesi amaçlanmış, bir yandan da...
 
 

Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konulan; gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde incelenmektedir. Bu...
 
 
Selami Demirkol
Mart 2024
559.50 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukukunun konu itibarıyla inceleme alanını, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler gibi çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsili, vergi suçları ve cezaları, vergilendirme...
 
 
Aleyna Yiğit Yılmaz
Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
1982 Anayasası'nın 43. maddesi gereği kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz kamu mallarındandır. Türk Medeni Kanunu'nun 715. maddesi ile kıyı mevzuatı birlikte...
 
 
Mehmet İlkay Gökpınar, Eyüp Göreli
Mart 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Melike Özge Çebi Buğdaycı
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesi kapsamında, herhangi bir sebeple boşalan kadrolara ilişkin görevlerin yürütülebilmesini hedefleyen bir yönetim tekniği olarak vekâlet, Türk hukuku yazınında...
 
 
Rüknettin Kumkale
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir hukukçudan, muhasebeyi mali müşavir kadar iyi bilmesinin beklenemeyeceği gerçektir. Ancak hiç olmazsa herhangi bir muhasebe belgesini okuyabilecek kadar muhasebe bilgisine sahip olmasının da...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte),...
 
 
Özgür Biyan
Mart 2024
395.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap vergi hukuku alanında geçerli olan temel kuralları öğrenmek isteyenler için kaleme alınmıştır. Başta iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile ilgili bölümlerde eğitim alan öğrenciler olmak...
 
 
Ali Rıza İlgezdi, Gökhan Batak
Mart 2024
368.00 TL
Sepete Ekle
   
3194 sayılı İmar Kanununun 21. maddesine göre; istisnalar dışında özel kişi ve kurumlar ile kamu tarafından yapılan ya da yaptırılan bütün yapılar için belediyelerden ya da valiliklerden "yapı...
 
 
Oğuz Sancakdar
Mart 2024
615.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Alpaslan Kumaş
Mart 2024
277.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 

Şubat 2024
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Necip Turguter
Şubat 2024
640.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ticaret Kanununda ve diğer ilgili kanunlarda nakit muhasebesi yönü itibariyle ticaret şirketlerinin tutacakları defter belirtilmiş, harcanan paranın karşılığı olan mal muhasebesi konusunda ise...
 
 
Selin Ardıç
Şubat 2024
340.00 TL
Sepete Ekle
   
Uzun süredir, medeni usul hukukunda uygulanan ıslah müessesesi, iddia ya da savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağının istisnalarından birini teşkil etmektedir. Söz konusu yasakla...
 
 
Işıl Kılıç, Ruhi Arslan
Şubat 2024
600.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu ihaleleri kapsamında yapılan yasaklama işlemleri, taahhüt firmaların telafisi mümkün olmayan zararlara uğramasına neden olmaktadır. Ancak yasaklama işlemlerin büyük bir bölümü ihale sürecinde...
 
 
Işıl Kılıç, Hakan Yaslıkaya
Şubat 2024
660.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu mal alım ihale sözleşmelerinin en sorunlu aşaması, muayene ve kabul sürecidir. Bunun nedeni ise idare ve yükleniciler arasındaki uyuşmazlıkların çoğunun, muayene ve kabul sürecinde yaşanmasıdır....
 
 
Işıl Kılıç, Murat Aşkın
Şubat 2024
840.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu ihaleleri kapsamında yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının büyük bir bölümü aşırı düşük teklifler kapsamında yaşanmaktadır. Aşırı düşük teklif açıklaması yapamayan veya açıklaması...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Şubat 2024
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk İdari Yargılama Hukuku, Hukuk Fakültelerinin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler gibi Fakülteler ile başta Adalet Meslek Yüksek Okulları olmak üzere çeşitli yüksekokullarda...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Şubat 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, sadece hukukçuları ilgilendirebilecek ayrıntılar ve teorik tartışmalardan kaçınılarak, Türk İdare Hukuku'nun temel konularına yer verilmiştir. Bilindiği üzere, 21 Ocak 2017 tarihli...
 
 
Ramazan Yıldırım, Serkan Çınarlı, Kerim Azak
Şubat 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk İdare Hukuku Dersleri Cilt 2" adlı bu eser, esasen Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM'ın "Türk İdarî Rejimi Cilt 2" adlı eserinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve diğer mevzuat...
 
 
Ozan Nesin Özgür
Şubat 2024
210.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızın ilk bölümünde idarenin sorumluluğu konusu kusurlu ve kusursuz sorumluluk alt başlıklarıyla açıklanacak olup, hizmet kusuru ve idarenin kusursuz sorumluluk ilkeleri ele...
 
 
Selman Özdemir
Şubat 2024
820.00 TL
Sepete Ekle
   
"Yerindelik" hukuken bir muammadır; herkesçe bilinen, ama çözümü meçhul bir bilmece: İdarenin her türlü işini isnat ve istinat ettiği, hep saygı gösterilmemesinden şikâyetçi olduğu; yargı...
 
 
Batuhan Salim Yeşilköy
Şubat 2024
310.00 TL
Sepete Ekle
   
Aslında emre aykırı davranış kabahatini incelemek üzere kaleme aldığım bu çalışmada, emir ve idari işlem kavramları hakkında açıklanması gereken çok fazla husus bulunduğunu fark etmem üzerine konu...
 
 
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya
Şubat 2024
230.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu bir sınavlara hazırlık kitabı olması yanında, soruların çözümleri ve konu anlatımlı olduğu için aynı zamanda yardımcı ders...
 
 
Tamer Budak, Uğur Taşkın
Şubat 2024
680.00 TL
Sepete Ekle
   
Depremler, sadece maddi hasarlar ve acı verici kayıplarla sınırlı kalmayan, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve hukuki pek çok sorunu da beraberinde getiren doğal afetlerdir. Asrın felaketi olarak da...
 
 
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek
Şubat 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Cemil Temel
Şubat 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Aynur Hasoğlu
Şubat 2024
305.00 TL
Sepete Ekle
   
Anayasamıza göre "Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir." (md. 36)....
 
 
Onur Karahanoğulları
Şubat 2024
800.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 2051 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024