Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1423 ürün | 1-40    Sıralama
 
Pınar Pinedo Caro
Nisan 2024
375.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada evlat edinmede rıza kavramı ele alınmıştır. Çalışma iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölümde evlat edinme kavramı, rıza kavramı gibi çalışmaya yön veren ana değişkenlerin kavramsal...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Nisan 2024
1350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda boşanmaya yönelik nüfus işlemleri, kanunlar ihtilafı, yabancı kararlar ve yargılama ilkeleri eklenerek eser okuyucuya daha faydalı hale getirilmeye gayret edilmiştir. Evlilik birliğinin...
 
 
Cem Baygın, Ahmet Nar, Şerife Aksan Nar ...
Nisan 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Tamamı Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmalarının 3. cildini oluşturan Eşya Hukuku Kitabı, esas itibariyle Erzincan Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığım 2000-2020 yılları...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2024
1400.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; - Aile konutu nedeniyle, - Arazi mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi nedeniyle, - Ehliyetsizlik nedeniyle, harici satım sözleşmesi nedeniyle, - İmar değişikliği veya kadastral parselin...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Nisan 2024
1400.00 TL
Sepete Ekle
   
Önalım davalarında son zamanlarda artış görülmesinin nedeni; paylı mülkiyete konu taşınmazda pay satışa çıktığında, yapılacak satıştan haberdar olup, payı normal satış fiyatı üzerinden satın almayıp,...
 
 
Özgün Çelebi
Mart 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Hekimin, tıbbi müdahale öncesinde hastayı müdahale hakkında karar alabilecek duruma getirmek için yapacağı aydınlatma faaliyetine müdahale aydınlatması adı verilmektedir. Müdahale aydınlatması,...
 
 

Mart 2024
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Mart 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile zenginleştirilmiş uygulayıcılara yol gösterici nitelikteki kitap; akdi ve kanuni mirasçılık, saklı pay, mirasın taksimi, ölüme bağlı tasarruflar ve iptali...
 
 

Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Ahmet Durap
Mart 2024
345.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 

Mart 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
205.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Özlem Tüzüner, Metin İkizler
Mart 2024
570.00 TL
Sepete Ekle
   
Medeni Hukuk - I kitabımızdan sonra, hemen hemen aynı çalışma ekibi ile Medeni Hukuk II - Aile Hukuku kitabını hazırlamış ve ardından güncellemiş bulunuyoruz. Bu kitapta da Medeni Hukuk - I kitabı...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Mart 2024
1200.00 TL
Sepete Ekle
   
Mirasbırakanın ölümünden sonra geride kalan mirasçı mirası kayıtsız şartsız kabul ya da terekenin resmî defterinin tutulmasını isteme veya terekenin resmî tasfiyesini talep edeceği yerde mirası...
 
 
Mehmet İbrahim Turhan
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Muris muvazaası, Borçlar Hukuku ve Miras Hukuku alanlarının kesiştiği önemli bir konudur. Çalışmada öncelikle Türk Borçlar Hukuku alanında muvazaanın tanımı, hukuki niteliği, unsurları, türleri ve...
 
 
Büşra Çalışkan Demir
Mart 2024
315.00 TL
Sepete Ekle
   
Mirasın açılmasıyla, miras, kendiliğinden ve başkaca hiçbir işlem yapılmasına gerek olmaksızın külli halefiyet prensipleri uyarınca mirasçılara geçer. Mirasın açılmasından başlayarak mirasın...
 
 
Fatih Karamercan
Mart 2024
1770.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın...
 
 
Fatih Karamercan
Mart 2024
440.00 TL
Sepete Ekle
   
743 sayılı TKM döneminde eşler arasında yasal mal rejimi "mal ayrılığı" rejimiydi. Bu dönemde Yargıtay içtihatları ile oluşturulmuş "katkı payı alacağı" ile mal rejimi uyuşmazlıkları çözülmeye...
 
 
Fatih Karamercan
Mart 2024
367.00 TL
Sepete Ekle
   
Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı...
 
 
Mehmet Erdem, Aslı Makaracı Başak
Mart 2024
560.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Medeni Kanunu'nun en kapsamlı bölümü olan ve geniş bir uygulama alanına sahip olan Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabı, Evlilik Hukuku, Hısımlık ve Vesayet olmak üzere üç ana bölümden...
 
 
Hüseyin Koçak
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Tapu-fen işlemleri, kadastro çalışmaları sonucu oluşturulan parsellerin üzerinde, mal sahiplerinin talepleri sonucu, meydana getirilen değişikliklerin, kadastro haritalarına ve tapu siciline...
 
 
F. Esra Korkut
Şubat 2024
475.00 TL
Sepete Ekle
   
Kural olarak bir arazi malikinin arazisine taşırılan yapıya katlanma yükümlülüğü yoktur. Çünkü bu durum taşılan arazi malikinin mülkiyet hakkına elatma teşkil eder ve arazi maliki TMK m. 683/ f. 2...
 
 
Ayça Özdoğan, Ayşe Uyanık
Şubat 2024
900.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamız, boşanma davalarının ne denli teknik olduğunun, özellikle uygulamayı takip etmeksizin boşanma davalarında vekillik görevinin gereğince yerine getirilemeyeceğinin farkında ve bilincinde...
 
 

Şubat 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
210.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Zahit İmre, Hasan Erman
Şubat 2024
520.00 TL
Sepete Ekle
   
Miras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur.1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı ve 22 Kasım 2001...
 
 
Şebnem Akipek Öcal, Aydan Düzgünkaya
Şubat 2024
840.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay uygulaması, özellikle Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlar, pek çok hukukçu için hem yol gösterici hem de yönlendirici bir niteliği haizdir. Bu nedenle tüm hukukçular, mesleki...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Şubat 2024
1200.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Şubat 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Fikret Eren
Şubat 2024
650.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Enes Uyar
Şubat 2024
220.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mehmet Fatih İçer
Şubat 2024
1320.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Aydın Zevkliler, Emre Cumalıoğlu, Mehmet Beşir Acabey
Şubat 2024
530.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Eşref Can Gürbüz
Şubat 2024
240.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Erdem Şimşek
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 1423 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024