Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
 
Öne Çıkanlar
Yavuz Selim Günay
Haziran 2024
690.00 TL
Sepete Ekle

Girişimcilik, girişim şirketi, girişimciliğin finansmanı ve girişim sermayesi gibi kavramlar, finans ve iktisat literatürünün en popüler konuları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte,...
 
Ali Batuhan Sevinç
Haziran 2024
190.00 TL
Sepete Ekle

Yeniden yapılandırma iflasa alternatif bir yol olarak birçok hukuk sisteminde önem kazanmakta ve mahkeme dışı yeniden yapılandırma yöntemlerine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Türk hukukunda yer...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Yusuf Karakoç
Haziran 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
Erol Eren ...
Mayıs 2024
795.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Akgedik
Mayıs 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
Abuzer Pınar ...
Mayıs 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
 
 
 
Mehmet Akif Çakırer
Mayıs 2024
185.00 TL
Sepete Ekle
   
Finansal okuryazarlık paranın kullanımı ve yönetimine ilişkin etkili kararlar alma ve bilinçli yargılarda bulunma yeteneğidir. Daha farklı bir tanımla finansal okuryazarlık, gündelik hayatta bireyin...
 
 
Nihat Aytürk
Mayıs 2024
220.00 TL
Sepete Ekle
   
Protokol devlet yönetiminin temel unsurlarından biridir. Tarih boyunca bütün Türk devletlerinde protokole büyük önem verilmiş; kamusal ve toplumsal yaşamda bütün etkinlikler biçimsel ve törensel...
 
 
Ömer Dağ
Mayıs 2024
835.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, gördüğü yoğun ilgi sonucunda üst üste ek baskılar yaptıktan sonra, gözden geçirilimiş ve güncellenmiş 11. baskısını yapmıştır. Devlet muhasebesinde kayıtlar mali mevzuatta belirtilen hükümler...
 
 
Islambek Rustambekov, Said Gulyamov, Hayri Bozgeyik
Nisan 2024
630.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, kamu yönetimi için dijital etkileşimli bir platformun uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli yasal ve düzenleyici çerçevelerin kapsamlı bir incelemesini sunmaktadır. Yapay zekâ,...
 
 
Kurtuluş Yılmaz Genç, Hakan Sipahi
Nisan 2024
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Endüstri Devrimleri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin, iş süreçlerinin, esas olarak insan ihtiyaçlarını karşılayıp refahı sürekli olarak artırırken kaynakların akılcı kullanımını sağlamaya, bu...
 
 
Fazıl Aydın
Nisan 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mehmet Şahin
Nisan 2024
100.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Hacı Hasan Örkcü, Volkan Soner Özsoy, Emre Koçak
Nisan 2024
165.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, uzun yıllardır üniversitelerde " Yöneylem Araştırması", "Optimizasyon Teknikleri", "İstatistik" " Stokastik Süreçler" vb. derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında...
 
 
Yaman Koç
Nisan 2024
130.00 TL
Sepete Ekle
   
Dış Ticarette Hedef Pazar Tespiti Neden Önemlidir? Hedef Pazar Tespitinde Kullanılan Bazı Yöntemler ve Uygulamaların Eleştirisi Hedef Pazarların Tespiti İçin Temel İlkeler Yeni Nesil Hedef...
 
 
Bayram Coşkun
Nisan 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana-bilim Dalında 07.04.2023 tarihinde tamamlanan "Türkiye'de İç Denetim ve İç Denetimin Bakanlık Teşkilatlarında Uygulamasına...
 
 
Deniz Alp İmamoğlu
Nisan 2024
338.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemizde ve Dünyada son yılların en büyük fenomenlerinden birisi olan kripto varlıklara ilişkin en kapsamlı ve güncel bilgiler ile hem teknik hem de hukuki kaynak olma iddiasını taşıyan kitap,...
 
 
Songül Kakilli Acaravcı
Mart 2024
458.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap uzun yıllar üniversitelerde "Finansal Yönetim", "İşletme Finansı", "Finansal Tablolar Analizi" gibi dersler veren, Prof. Dr. Songül KAKİLLİ ACARAVCI tarafından, üniversitelerde "Finansal...
 
 
Filiz Giray
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Maliye Tarihi adlı bu kitabın yazılmasında, bu alanda bir bütün olarak kamu maliyesini ele alıp, tarihsel açıdan inceleyen eserlerin olmamasının önemli etkisi olmuş. Tarih, günümüzü anlamanın ve...
 
 
Üner Yıldırım
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, denetim mesleğini denetimin her alanında (bağımsız denetim, inceleme, soruşturma, genel denetim vb gibi) görevini icra eden meslektaşlarımıza, muhasebecilere, üniversite...
 
 
M. Can Yardımcı, Fatih Çemrek, Şule Batbaylı
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerini herkese erişilebilir, uygun fiyatlı ve adil hale getirmeye çalışan sistem temeline dayanan çözümleri inceleyen ve çözüm üreten önemli bir alandır. Sağlık...
 
 
M. Vefa Toroslu
Mart 2024
1000.00 TL
Sepete Ekle
   
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin belirli bir süre boyunca sürekli bir şekilde artmasıdır. Uzun süre devam eden yüksek enflasyonun makro ekonomide ve toplumda birçok olumsuz etkisi olmaktadır....
 
 

Mart 2024
4400.00 TL
Sepete Ekle
   
Tebliğler, Özelgeler (Muktezalar), İçtihatlar ve Yargı Kararları Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2024' ün içerisinde yer almakta ve tüm ilgili konular yeni Türk Ticaret Kanunu ve yeni SPK...
 
 
Mehmet Dikkaya, Adem Üzümcü
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası ticaret ve finans konularını içeren uluslararası iktisat, ülkeler arasında var olan mal ve sermaye akımlarının nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen bir iktisat disiplinidir. Bu...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Kamu Maliyesi dersi konuları; kamu harcamaları, kamu borçları, bütçe, kamu gelirleri ve maliye politikası beşli ayrımına göre incelenmiş. Konular işlenirken aşırı detaydan kaçınılmış,...
 
 
Mehmet Nuri İnel
Mart 2024
178.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta operasyonel mükemmellik ve süreç analitiği kavramlarının veriyi merkeze alan bir şekilde incelenmesiyle nasıl değer yaratabileceği aktarılarak perakende ve üretim sektöründe uygulamalar...
 
 
Güven Sayılgan
Mart 2024
600.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabın kapsamı, uzun yıllar "İşletme Finansmanı", "Finansal Yönetim" vb. dersleri anlatan yazarın tecrübelerinden, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan, meslektaşlarından ve...
 
 
Rüknettin Kumkale
Mart 2024
1100.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; tekdüzen hesap planı içindeki bütün hesapların uygulamada mevzuat açısından dikkat edilmesi gereken noktaları açıklanmış, örnekler verilmiştir. Ayrıca her hesap için dönem sonu...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde konular; vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun kaynakları, verginin tarafları, mükellefin ödevleri (vergi denetimi ve vergi hukukunda süreler konuları ile birlikte),...
 
 
Coşkun Can Aktan
Mart 2024
475.00 TL
Sepete Ekle
   
Kamu Tercihi ve Anayasal Politik İktisat Amerikalı iktisatçı James M. Buchanannezdinde Nobel ekonomi ödülü (1986) ile takdir ve taltif edilen inter-disipliner araştırma programlarıdır....
 
 
Osman Oy
Mart 2024
595.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma; gerek hayatımın 10 yılını ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde -han dönemi dahil- otellerde dış bir göz olarak yaşadığım deneyimlerim, gerek turizm sektörüne duyduğum ilgi, gerekse 10...
 
 
Hasan Basri Memduhoğlu, Kürşad Yılmaz
Mart 2024
360.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Necip Turguter
Şubat 2024
640.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Ticaret Kanununda ve diğer ilgili kanunlarda nakit muhasebesi yönü itibariyle ticaret şirketlerinin tutacakları defter belirtilmiş, harcanan paranın karşılığı olan mal muhasebesi konusunda ise...
 
 
Erkan Rehber
Şubat 2024
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'de bazı meslek liseleri dışında orta öğretim programlarında ekonomi dersi yer almamaktadır. Bu durumda üniversite de ilk kez ekonomi dersi alan öğrenciler ekonomik terim ve kavramlarla...
 
 
Yeşim Güçdemir
Şubat 2024
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Dijital iletişim ortamlarıyla, binlerce yıldır alışık olduğumuz gerçeklikten önemli ölçüde farklı yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bugün yaşanan dijital teknoloji ortamında iletişim, bireylerin...
 
 
Selim İnançlı
Şubat 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap, gördüğü ilgi üzerine kısa sürede 3. Baskısını yapmıştır Eser, uluslararası ekonomi, makro ekonomi, çevre ekonomisi konusunda uzun yıllardır İİBF ve SBF'ler de ders veren yazarın doktora...
 
 
Mehmet Akif Özer, İlker Karakoyunlu, Seçil Özden Türk
Şubat 2024
700.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Sevgi Sezer, Gülşah Özdemir
Şubat 2024
110.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Faruk Taşyürek
Şubat 2024
155.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Salih Yıldız
Şubat 2024
100.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 8372 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024