Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 2331 ürün | 1-40    Sıralama
 
Murat Balcı, Leyla Balcı, Muhammet Emirhan Havan
Nisan 2024
460.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, AB rekabet hukuku kapsamında bilgiye erişme (bu bir mal, girdi vb. olabilir) ne zaman ve hangi koşullar altında izin verilebileceği sorusunu ele almaktadır. Bu tür araştırmalara...
 
 
Ayşe Güneş Aydın
Nisan 2024
279.00 TL
Sepete Ekle
   
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketler, yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla her çeşit ekonomik amaç ve konu için kurulabilecektir. Dolayısıyla anonim şirketlerin nihai...
 
 
Salim Yunus Lokmanoğlu
Nisan 2024
403.00 TL
Sepete Ekle
   
Yakın zaman öncesi yaşanan ve halen devam eden teknolojik değişim ve gelişmeler, kişilerin bedeni ve malvarlığı üzerinde oluşabilecek tehlikelerin de artmasına neden olmuştur. Sigortacılık alanının...
 
 
Ömer Korkut, M. Fatih Cengil, Mehmet Durdu ...
Nisan 2024
240.00 TL
Sepete Ekle
   
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret...
 
 
Ş. Tuğrul Ansay, Işık Önay, Cem Veziroğlu
Mart 2024
750.00 TL
Sepete Ekle
   
This book is a product of Prof. Ansay's lectures from a 4th year undergraduate elective course on international business law (IBL) at Koç University Law School in Istanbul, where a...
 
 
Özlem İlbasmış Hızlısoy
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda öncelikle halka açık anonim şirket kavramı, payları borsada işlem gören-görmeyen, yine payları borsada işlem gören-payları borsaya kote şirket ayrımları da yapılarak netleştirilecektir....
 
 
İnci Deniz Kaner
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Deniz Ticareti Hukuku kitabının bu basısında, daha önce üçüncü basısı yapılmış olan Giriş-Gemi-Donatan ve Donatma İştiraki-Kaptan konularını içeren birinci kitap ile ikinci basısı yapılmış olan...
 
 
Elif Sena Malatyalıoğlu
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ilk kısımda tasfiye kavramı; tasfiyenin amacı ve hukuki niteliği bağlamında açıklanmış, tasfiyenin sona erme kavramı ile ilişkisi çerçevesinde...
 
 
Hikmet Cem Congar
Mart 2024
355.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşıma ve Sigorta Hukuku serisinin üçüncü kitabı olan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığında Sigorta Türleri, CMR Sigortası ve Rücu Hakkı" isimli bu eserde; özellikle karayolu ile...
 
 
Hilal Betül Güngüneş Şahin
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ticaret hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen reklamlar yoluyla gerçekleştirilen haksız rekabet halleri ele alınmış ve reklamların haksız rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi...
 
 
Faik Birişik
Mart 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı deprem riski altındadır. 1999 yılında Marmara Bölgesi'nde ve Düzce ile çevresinde meydana gelen depremlere bağlı olarak ülkemizde zorunlu deprem...
 
 

Mart 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Ece Deniz Günay
Mart 2024
285.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu monografik çalışmada, anonim ortaklıklarda genel kurullarla ilgili olarak; gündemi belirlemeye yetkili olanlar ile genel kurula katılım hakkının gündem maddeleri ekseninde ve temsil özelinde...
 
 
Sema Aydın
Mart 2024
320.00 TL
Sepete Ekle
   
Kooperatifler, Türk Ticaret Kanunu m. 124 uyarınca bir ticaret şirketidir. Kooperatifler Kanunu'nda aksine açıklama olmayan hususlarda kooperatiflere anonim şirket hükümleri uygulanmakta olmasına...
 
 
Candan Şimal İleri
Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Gelişen ekonomi piyasası, üretim miktarlarının artması, ticari şirketlerin kendi ürün ve hizmetlerini olduğundan iyi göstermek ve müşterilerini arttırmak amacıyla birbirleriyle yarışırken haksız...
 
 
Neslihan Güven Çetin
Mart 2024
215.00 TL
Sepete Ekle
   
Anonim şirketler, günümüzde mali, iktisadi ve idari nedenlere dayalı olarak bölünmeye ihtiyaç duyabilir. Bölünme, yapılanma ihtiyacı duyan şirketten bir malvarlığının ayrışması ile başlayan,...
 
 
Kadir Dolu
Mart 2024
230.00 TL
Sepete Ekle
   
Since the dawn of civilisation onwards, and especially following marine disasters, marine risks have become more complicated, and so has the issue of increasing third-party liabilities of shipowners....
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2024
430.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta kooperatif davaları; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ışığında, uygulamaya dönük olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, ortaklıktan çıkarılma (ihraç), yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk...
 
 
Raziye Aksu
Mart 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Adi ortaklığın tasfiyesi hakkında yapılan bu çalışma, hukuk fakültelerinde ortaklıklar hukuku alanında anlatılmakla birlikte konunun anlaşılabilmesi hem medeni hukuk hem de ortaklıklar hukuku bilgisi...
 
 
Firdevs Arslan
Mart 2024
420.00 TL
Sepete Ekle
   
Halka açık anonim ortaklarda ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına Türk hukukunda ilk defa 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 27. maddesinde yer verilmiştir. Hakların kullanılmasına ilişkin...
 
 
Çağlayan Saba Uğurerkan
Mart 2024
125.00 TL
Sepete Ekle
   
This book explores the intersection of law and technology, specifically examining Artificial Intelligence Impact on Corporate Law and Management. As artificial intelligence technologies continue to...
 
 
Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı
Mart 2024
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Ticaret Hukuk Bilgisi isimli çalışma da, yeni eğitim dönemi ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bası hazırlanmış. Bu basıda oran ve değerlere yönelik güncellemeler ile bazı düzeltmeler...
 
 
Hatice Beyza Avcu
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Ticaret hayatında finansmana erişim, çok büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. En büyüğünden en küçüğüne tüm ticari işletmelerin, istikrarlı bir şekilde ticaret hayatına devam edebilmesi...
 
 
Fatma Tülay Parlak
Mart 2024
600.00 TL
Sepete Ekle
   
Sigorta sözleşmesinden (poliçesinden) kaynaklanan uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözümlenmesi için Türkiye'de kurulan ilk kurum, sigorta tahkimdir. Yasal olarak 14.06.2007 tarihinde 5684...
 
 
Ali Can Çalıkkocaoğlu
Mart 2024
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Banka teminat mektupları, milletlerarası ticari ilişkilerde tarafların güvence ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Milletlerarası Ticaret Odası tarafından, talep...
 
 
Sertaç Malik Eskişehirli
Mart 2024
595.00 TL
Sepete Ekle
   
Muhtelif sigorta branşları vaka örneklerini sunumumda hadiselerin anlatımının öğrencilerimi öğretide bilgi zenginliği bağlamında ders notlarımdan daha üst noktalara taşıdığını gördüm dolayısıyla...
 
 
Setenay Yağmur, Gül Büyükkılıç, Abdüssamet Yılmaz
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, hukuk fakültesi öğrencilerini şirketler hukuku açısından karşılaşacakları güncel hukuki uyuşmazlıklara hazırlamayı amaçlamaktadır. Kitap kapsamında yer alan pratik çalışma ve testlerin...
 
 
Şaban Kayıhan, Atakan Adem Selanik
Mart 2024
475.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda devlet mahkemeleri yanında, uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarına ciddi şekilde odaklanıldığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda tahkim, arabuluculuk ve uzlaşma şeklinde...
 
 
Mustafa Yasan
Mart 2024
215.00 TL
Sepete Ekle
   
Ortaklıklar Hukuku" kitabı yazarın Ticaret Hukuku ders kitapları serisinin ikincisidir. Kitapta ortaklıklar hukuku müesseseleri doktrindeki tartışmalara ve Yargıtay kararlarındaki eğilimlere çok...
 
 
Gönenç Gürkaynak
Mart 2024
925.00 TL
Sepete Ekle
   
90 hukukçusu ile İstanbul'da faaliyet göstermekte olan ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağı olan Av. Dr. Gönenç Gürkaynak, Türk rekabet mevzuatının ilk günlerine ait...
 
 
Nurdan Orbay Ortaç, Belin Köroğlu Ölmez
Mart 2024
192.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Kerem İmrak
Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Karayolu taşımacılığı kapsamında taşıyıcının sorumlulukları özellikle hasar, gecikme ile ziya söz konusu olduğunda ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan çalışma içerisinde öncelikli olarak bu kavramlar...
 
 
Yusuf Üstün, Emrah Uzun, Mehmet Aydoğdu
Şubat 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklikler sonrasında, kooperatif iş ve işlemlerinin Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2400"e kıyasen denetlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu...
 
 
Uğur Gönül
Şubat 2024
150.00 TL
Sepete Ekle
   
Türkiye'nin AB adaylığı sürecindeki en önemli kazanımlarından birisin AB Rekabet Hukuku mevzuatının Türk Hukukuna uyarlamasıdır. Bu çalışmada, Birleşme ve Devralma rejimlerinin Türkiye ve AB...
 
 
Şeref Taş
Şubat 2024
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk özel hukuk sisteminde, dijital çağın öncüsü olan blockchain teknolojisinin hukuki dokunuşunu keşfedin! "Kripto Hukuk: Blockchain Sözleşmelerinin Türk Özel Hukukundaki Yeri" adlı bu kitap, sizi...
 
 
Recep Orhan
Şubat 2024
195.00 TL
Sepete Ekle
   
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile limited şirketlerde esas sermaye payının devri konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. Özellikle esas sermaye payının devri ve tedavülü...
 
 
Özlem Burdurlu Ahlat
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı
Şubat 2024
192.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Büşra Yalın Aydın
Şubat 2024
365.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Seçkin Yayıncılık
Şubat 2024
180.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 2331 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024