Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 1448 ürün | 1-40    Sıralama
 
Ali Avcı
Nisan 2024
1750.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu 470-486 maddelerinde iş görme sözleşmeleri kapsamında düzenlenen eser sözleşmesi özel kişiler arasında düzenlenebileceği gibi kamu idareleri ile özel kişiler arasında da...
 
 
Hüseyin Tuztaş
Nisan 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımızda; bedensel zararlara ilişkin tüm konular yanında özellik-le, tazminatın hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, maluliyet raporunun hazırlanmasında uygulanacak mevzuat ve ilkeler, sürücü,...
 
 
Yakup Gökhan Doğramacı
Nisan 2024
595.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde teknolojik ilerlemeler ve sağlık hizmetlerine erişim imkanının artmasıyla birlikte tıbbi uygulamaların nitelik ve niceliğinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler ışığında hukukun...
 
 
Eraslan Özkaya
Nisan 2024
305.00 TL
Sepete Ekle
   
Yürürlükten kalkmış olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun "Gabin" ile ilgili 21. maddesini karşılayan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde, metin dilinin arılaştırılması dışında,...
 
 
Eraslan Özkaya
Nisan 2024
1650.00 TL
Sepete Ekle
   
İnançlı İşlem, Muvazaa, Taraf Muvazaası, Üçüncü Kişinin Açtığı Muvazaa Davaları, Muris Muvazaası, Nam–ı Müstear (Takma Ad), Tenkis, Kanuna Karşı Hile (Kanundan Kaçma), Sözleşmenin...
 
 
Kaan Hatipoğlu
Nisan 2024
595.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yazılımların pek çok farklı türü bulunmaktadır. Yazılımlara ilişkin bu çeşitlilik, yazılımları konu edinen sözleşmelerin içeriğinin de...
 
 
Tan Tahsin Zapata
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
KPSS - Kaymakamlık - Hakimlik - Müfettişlik - TODAİE - Uzmanlık - Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık​ Fakülteler İçin Yardımcı...
 
 
Tuğba Tatlı
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
"Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tek Satıcının Tekel Hakkının Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi" başlıklı bu çalışmada dağıtım sözleşmelerinden olan tek satıcılı sözleşmesinde tek satıcıya...
 
 
Selma Hülya İmamoğlu
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Konu, daha çok teorik düzeyde ve Türk/İsviçre hukuk öğretileri bağlamında incelenmiş, olabildiğince yargı kararlarına yer verilmiştir....
 
 
Hasan Ünal
Mart 2024
650.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitabımızda kökenleri Roma Hukukuna kadar dayanan "Sebepsiz Zenginleşme" müessesesini Yargıtay içtihatları çerçevesinde incelemeye çalıştık. Kitabımızda temel olarak sebepsiz zenginleşmenin,...
 
 
Ahmet Furkan Yaka
Mart 2024
195.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmayla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141-144. Maddelerinde düzenleme altına alınmış bulunan "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" müessesi bu çalışmada hem teori hem de uygulamalar yönüyle...
 
 
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Mart 2024
670.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta A'dan Z'ye her konuda uygulamada kullanılan 500'e yakın sözleşmeye yer verilmiştir. Kitabın giriş kısmında ise sözleşmelerle ilgili dikkat edilmesi gereken bilgiler...
 
 
Şevval Şirin
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızın konusunu arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmelerinde bulunan ceza koşulu ve götürü tazminat oluşturmaktadır. Arsa payı karşılığında kurulan inşaat sözleşmesi en genel anlatımı...
 
 
Umut Yeniocak
Mart 2024
740.00 TL
Sepete Ekle
   
"Yeniocak Sözleşme Akademisi'nde yıllardır sürdürülen kira sözleşmesi eğitimlerinde üzerinde detaylı olarak çalışılan fesih ve tahliye davalarıyla ilgili problemlerin, bunlara ilişkin güncel...
 
 
İlker Hasan Duman
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
İşten elçektirmeye ilişkin başvuru dilekçesinde, yükleniciye el çektirme isteminin neden ve dayanaklarının açıklanması ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak kanıtlaması...
 
 
Mustafa Eryüz
Mart 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Maddi gerçeğe ulaşma amacıyla yola çıkılan ceza muhakemesinde, bu gaye ile bir takım koruma tedbirlerine başvurmak kaçınılmaz olup temel hak ve hürriyetlere doğrudan müdahale eden ve kişinin maddi ve...
 
 
Erhan Günay
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Tapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkı uyuşmazlıklarının incelendiği kitabın birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve...
 
 
Erhan Günay
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesine ilişkin TBK 343-346. maddeleri ile bu taşınmazlara ilişkin kira sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin TBK 347-356....
 
 
Erhan Günay
Mart 2024
475.00 TL
Sepete Ekle
   
TBK 502-514 maddeleri arasında düzenlenen "vekalet sözleşmesi" kitabın ana konusunu oluşturmaktadır. Konu, yasa düzenlemesine uygun şekilde açıklanmış ve vekil - vekalet veren ilişkisinden doğan...
 
 
Filiz Yenipınar
Mart 2024
440.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Cevdet Yavuz
Mart 2024
695.00 TL
Sepete Ekle
   
1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun birinci kısmı (m. 1-206), borçlar hukukunun "genel hükümler'ini; ikinci kısmı ise (m. 207-649),...
 
 
Halil Polat
Şubat 2024
790.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, 818 Sayılı BK m. 21 hükmündeki düzenlemeden farklı şekilde ele alınan 6098 Sayılı TBK'nın 28. maddesindeki aşırı yararlanma müessesesi tüm boyutlarıyla ele alınıp...
 
 

Şubat 2024
160.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
220.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Bayram Volkan Alan
Şubat 2024
135.00 TL
Sepete Ekle
   
Kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle kiracının tahliyesi, kira sözleşmeleri ile ilgili uygulamada en sık karşılaştığımız hukuki sorunlardan biridir. Buna bağlı olarak, çalışmamızda kira sözleşmesinin...
 
 
Mustafa Kılıçoğlu
Şubat 2024
3200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bedensel zararlarda sorumluluk ve tazminatın insanı konu alan temel hak manzumesinden oluşu gerçeği karşısında, dinamik bir yapı arzetmesi şaşırtıcı olmaz. Bu bağlamda yeni açılımlara yer vermek...
 
 

Şubat 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Şubat 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Anıl Öztürk
Şubat 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Culpa in contraltendo, meaning 'the fault in contracting' in verbatim translation,the contractual duty of good faith to the negotiations phase, and reveals a 'pre-contractual duty of good...
 
 
Vehbi Umut Erkan
Şubat 2024
700.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Özlem Burdurlu Ahlat
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Sinan Usta
Şubat 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Numan Tekelioğlu
Şubat 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Türk Borçlar Kanunu m. 316 hükmünde düzenlenen özen borcu, kiracının kiralananı kullanma hakkının sınırlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Kiracı, kiralananı kullanırken sözleşmede ve Kanunda yer alan...
 
 
Abdulkerim Yıldırım
Şubat 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı
Şubat 2024
192.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Gökcen Doğan Bandır
Şubat 2024
260.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mevci Ergün
Şubat 2024
2850.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Mithat Ceran
Şubat 2024
1600.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Sevtap Yücel
Şubat 2024
346.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
 1448 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024