Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 19162 ürün | 41-80    Sıralama
 
Hakan Hakeri
Nisan 2024
665.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta koruma tedbirleri nedeniyle tazminat, hem genel hükümler (medeni hukuk ve idare hukuku) hem de ceza muhakemesi hukuku hükümleri çerçevesinde ele alınmıştır. Güncel yargı kararlarının...
 
 
Elif Gökşen Köstem
Nisan 2024
352.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası ceza hukukunda bireysel ceza sorumluluğunu konu alan bu çalışma, çoğunlukla toplu olarak işlenen ve sistemsel suçlar olarak bilinen uluslararası ceza hukukuna konu suçlarda faillik ve...
 
 
Ayşe Güneş Aydın
Nisan 2024
279.00 TL
Sepete Ekle
   
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre, anonim şirketler, yasal düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla her çeşit ekonomik amaç ve konu için kurulabilecektir. Dolayısıyla anonim şirketlerin nihai...
 
 
Salim Yunus Lokmanoğlu
Nisan 2024
403.00 TL
Sepete Ekle
   
Yakın zaman öncesi yaşanan ve halen devam eden teknolojik değişim ve gelişmeler, kişilerin bedeni ve malvarlığı üzerinde oluşabilecek tehlikelerin de artmasına neden olmuştur. Sigortacılık alanının...
 
 
Muhammed Alparslan Budak, Mehmet Şengül
Nisan 2024
328.00 TL
Sepete Ekle
   
Devremülk, paylı mülkiyet çeşididir. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu içinde düzenleme bulmasına karşın, çoğu devremülk sözleşmesi adı altında yapılan sözleşmeler, devre tatil özelliği taşıması...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
272.00 TL
İndirimli: 217.60 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukuku Özel Hükümler" adlı bu kitabımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Bu basıda 8. Yargı paketi ile yapılan...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
282.00 TL
İndirimli: 225.60 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukuku Genel Hükümler" adlı bu yapıtımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Kitapta ne yüzeysel geçilen bir konu ne de...
 
 
Ramazan Elma
Nisan 2024
1750.00 TL
Sepete Ekle
   
Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek...
 
 
Ömer Korkut, M. Fatih Cengil, Mehmet Durdu ...
Nisan 2024
240.00 TL
Sepete Ekle
   
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret...
 
 
Mustafa Alper Ener
Nisan 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Dinamik bir yapıya sahip olan uluslararası yatırım hukuku, dönemin ihtiyaçlarına göre değişikliğe uğramaktadır. Reagan ve Thatcher dönemiyle birlikte artan ve Sovyetlerin çöküşüyle daha da hızlanan,...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
280.00 TL
İndirimli: 224.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukuku Genel Hükümler Soru Kitabı" adlı bu eserde, maddi ceza hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta 453 adet düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli soruya yer...
 
 
Ramazan Arıtürk
Nisan 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, yirmi beş yılı aşkın avukatlık ve aynı zamanda on yılı aşkın akademisyenlik yapan bir babanın, 2020 yılında hukuk fakültesini kazanması üzerine "müstakbel hukukçu" olan ilk evladına yazdığı...
 
 
Veli Özer Özbek
Nisan 2024
455.00 TL
Sepete Ekle
   
Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin...
 
 
Mustafa Baysal
Nisan 2024
278.00 TL
Sepete Ekle
   
Neden "KVKK El Kitabı"? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında yayımlanmış bu kadar kitap varken, neden KVKK El Kitabı'nı almalısınız? Çünkü bu konuda hazırlanmış kitapların...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
272.00 TL
İndirimli: 217.60 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Ceza Hukuku Özel Hükümler Soru Kitabı" adlı bu eserde, birçok suç tipine yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz, öncüllü ve olay tipi çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir....
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
370.00 TL
İndirimli: 296.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Bu kitapta işlenen konular yeterince özümsenirse ilgililere hukuk yaşamlarında yol gösterecek temel kavram ve kurumlar öğrenilmiş olacaktır. Bu basıda 8. yargı paketi ile yapılan değişlikler kitaba...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
310.00 TL
İndirimli: 248.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Themıs Medeni Hukuk Soru Dizisi"nin ilk cildi olan bu kitapta medeni hukuka giriş, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve aile hukukuna yönelik konu sıralı sorular yer almaktadır. Kitapta düz,...
 
 
İsmail Ercan
Nisan 2024
432.00 TL
İndirimli: 345.60 TL (%20)
Sepete Ekle
   
"Medeni Usul Hukuku" adlı kitabımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir. Bu baskıda 8. yargı paketi ve diğer mevzuat değişiklikleri...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Nisan 2024
1400.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitapta; - Aile konutu nedeniyle, - Arazi mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi nedeniyle, - Ehliyetsizlik nedeniyle, harici satım sözleşmesi nedeniyle, - İmar değişikliği veya kadastral parselin...
 
 
Ahmet Cemal Ruhi, Canan Ruhi
Nisan 2024
1400.00 TL
Sepete Ekle
   
Önalım davalarında son zamanlarda artış görülmesinin nedeni; paylı mülkiyete konu taşınmazda pay satışa çıktığında, yapılacak satıştan haberdar olup, payı normal satış fiyatı üzerinden satın almayıp,...
 
 
Kaan Hatipoğlu
Nisan 2024
595.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yazılımların pek çok farklı türü bulunmaktadır. Yazılımlara ilişkin bu çeşitlilik, yazılımları konu edinen sözleşmelerin içeriğinin de...
 
 
Nasuh Buğra Karadağ
Nisan 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüz dünyasında dijitalleşme, yaşamın neredeyse her alanını etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu dönüşümün en derin etkilendiği alanlardan biri de hukuk sistemleri ve uygulamalarıdır. Dijitalleşme,...
 
 
Metin Kaya
Nisan 2024
1100.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap Kaymakamlık, Hakimlik ve KPSS sınavlarında çıkan sınav sorularından oluşmaktadır. Kaymakamlık sınavının son 10 yıllık soruları ile Hakimlik sınav soruları orijinal kaymakamlık sınavının 2018...
 
 
Emin Hamdi Uysal, Bilal Karagöz
Nisan 2024
207.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuatı kapsamında veri sorumlularının yükümlülüklerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak amacıyla kaleme...
 
 
Lütfü Başöz, Ramazan Çakmakcı
Mart 2024
690.00 TL
Sepete Ekle
   
Zengin içeriğe sahip bu mevzuat kitabımıza 12/3/2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan, 8. Yargı Paketi (7499 Sayılı Kanun) değişiklikleri işlenmiştir. Çalışmanın kapsamında 2709 sayılı...
 
 
Halil Çeçen
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülke Anayasaları Çevirileri Serisi'nin sekizinci kitabı olan bu çalışmada, güncel ve yürürlükte olan İzlanda Cumhuriyeti Anayasası'nın Türkçe tercümesi gerçekleştirilmiştir. İşbu İzlanda...
 
 
Memet Sinan Cebe
Mart 2024
725.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta anonim şirketlerde mali durumu bozulması ve iyileştirme önlemleri ele alınmıştır. Birinci bölümde, mali durum bozulması ve ilgili kavramlar ele alınmıştır. Bu bölümde mali durum bozulması...
 
 
Emirhan Kallenci
Mart 2024
480.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda, ilk bakışta hukukumuza yabancı gibi görünen cezalandırıcı tazminat yaptırımına hükmedilmiş bir yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tenfizinin mümkün olup olmadığı sorusuna cevap...
 
 
Fuat İdrar Bursa
Mart 2024
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Senedin yağması suçu hakkında bir çalışmaya ihtiyaç bulunduğundan senedin yağması suçu, suç genel teorisi çerçevesinde detaylı şekilde incelenecektir. Çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci...
 
 
Vahit Yıldırım
Mart 2024
295.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda suça sürüklenen çocukların soruşturma evresi incelenmiştir. Bu manada çocuk kavramı, çocuk hukukunun gelişim süreci, soruşturma evreleri, çocuklar için oluşturulan yargılama mercileri...
 
 
Özgün Çelebi
Mart 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Hekimin, tıbbi müdahale öncesinde hastayı müdahale hakkında karar alabilecek duruma getirmek için yapacağı aydınlatma faaliyetine müdahale aydınlatması adı verilmektedir. Müdahale aydınlatması,...
 
 
Hazal Algan Canseven
Mart 2024
600.00 TL
Sepete Ekle
   
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile birçok kurumda esaslı değişiklikler meydana getirilmiş olup bunlardan biri de şüphesiz ki kanun yollarıdır. Gerçekten 5271 sayılı CMK ile getirilen yeni...
 
 
Abdullah Kuluç
Mart 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Girişim sermayesi yatırımları, modern finans dünyasının dinamiklerine yeni bir soluk getirmiş ve yatırımcılar ile girişimciler arasında özgün bir ilişki kurmuştur. Ancak bu ilişkinin İslam hukuku...
 
 
Halit Serhan Ercivelek
Mart 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeler bazı alanlarda uluslararası hukuk sistemini ulusal üstü hukuk sistemine dönüştürdü. Bu dönüşümün dinamiğinde oluşan uluslararası hukuk ulusal üstü hukuk...
 
 
Fredd D. Miller, Carrie – Ann Biondi
Mart 2024
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Genel editörlüğünü Enrico Pattaro'nun yaptığı, şu an için on sekizinci cilde ulaşan A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence – Hukuk Felsefesi ve Genel Hukukbilim Külliyatı...
 
 
Rahime Erbaş
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza muhakemesinde soruşturma evresinin amaçları, yapısı ve özellikleri, soruşturma evresinin aleniyete karşı korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu koruma Türk ceza hukukunda karşımıza iki izli biçimde...
 
 
Mustafa Özen
Mart 2024
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda 2/3/2024 tarih ve 7499 sayılı Kanun ile TCK m. 52, 63 ve 75'te değişiklikler yapılmıştır. Kitaba bu değişikliler işlenmiştir....
 
 
Ahmet Nohutçu
Mart 2024
900.00 TL
Sepete Ekle
   
Kaymakamlık Sınavında Sorulan 60 Soruyu Kapsayan Konu Anlatımı ve Çalışma Kitabı Kanunname Kaymakamlık Kod: 60 kitabımızın 20. Baskısı, bir önceki 19. Baskıdan sonra kabul edilen başta Anayasa...
 
 
Asuman Çapar
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
"Türk İdari Yargılama Usulünde Bekletici Sorun" başlıklı bu çalışma, idari yargı alanında monografik eser olarak hazırlanmıştır. İdari yargılama usulünde bekletici sorun konusunda Türk literatüründe...
 
 

Mart 2024
120.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
 19162 ürün | 41-80 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024