Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 19162 ürün | 81-120    Sıralama
 
Halil Polat
Mart 2024
1550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu Kitap, bir ceza avukatının ceza yargılamasındaki rolünü ve uygulamada ihtiyaç duyacağı tüm hususları doktrinsel tartışmalara girmeden, tamamen uygulamaya yönelik bir anlayışla ele almıştır....
 
 
Bekir Özcan
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu ülkemizde zirai kazançların vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Konu, gerek Anayasa'nın 73. maddesinin "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi...
 
 
Zahit Yılmaz
Mart 2024
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Adaletin nihai hedefi, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak bu, ne pahasına olursa olsun değil hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu anlamda yargılamanın neticesinde varılacak hükmün...
 
 
Ş. Tuğrul Ansay, Işık Önay, Cem Veziroğlu
Mart 2024
750.00 TL
Sepete Ekle
   
This book is a product of Prof. Ansay's lectures from a 4th year undergraduate elective course on international business law (IBL) at Koç University Law School in Istanbul, where a...
 
 
Çiğdem Yorulmaz
Mart 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda sendika genel kurulunun yargısal denetiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konularak, yasal değişikliğin gerekli olduğu durumların tespiti yoluna...
 
 
Ahmet Cahit İyilikli
Mart 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Monografik bir eser olarak hazırlanan tasarrufun iptali davasında ihtiyati haciz talepleri uygulamada sıkça başvurulan geçici hukuki himaye türlerinden birisidir. "Tasarrufun iptali davasında...
 
 
Oğuzhan Aslan
Mart 2024
590.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmayı hazırlarken bir yandan vergilendirmenin kendine has kurallarına karşı bilgilendirme yapılması ve vergi hukukuna giriş mahiyetinde birtakım bilgilere yer verilmesi amaçlanmış, bir yandan da...
 
 
Özlem İlbasmış Hızlısoy
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda öncelikle halka açık anonim şirket kavramı, payları borsada işlem gören-görmeyen, yine payları borsada işlem gören-payları borsaya kote şirket ayrımları da yapılarak netleştirilecektir....
 
 
Ekin Tuna
Mart 2024
410.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası özel hukukta çocuğun korunmasının nasıl sağlanacağı işin mahiyeti gereği birden fazla ülke hukukunu ilgilendiren bir husustur. Zira çocuğa ilişkin özel hukuk ilişkileri böyle...
 
 
Erdinç Özdemir
Mart 2024
410.00 TL
Sepete Ekle
   
Savaş, siyasi talepleri karşı tarafa kabul ettirmek maksadıyla şiddetin örgütlü olarak kullanılmasıdır. Savaşı tarih boyunca tecrübe eden insanlık, modern çağın imkân sağladığı bilim ve teknolojideki...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Mart 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile zenginleştirilmiş uygulayıcılara yol gösterici nitelikteki kitap; akdi ve kanuni mirasçılık, saklı pay, mirasın taksimi, ölüme bağlı tasarruflar ve iptali...
 
 
İsa Çelik
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve tamamlayıcı bir suç olarak düzenlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)'nun "Özel Hükümler"...
 
 
Uğur Can Metin
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda demokratik toplumda gereklilik ölçütünün niteliğine, bağlamına ve somut yansımalarına mercek tutulmuştur. Bu ölçüt zemininde "çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik" demokratik toplumun...
 
 
İnci Deniz Kaner
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Deniz Ticareti Hukuku kitabının bu basısında, daha önce üçüncü basısı yapılmış olan Giriş-Gemi-Donatan ve Donatma İştiraki-Kaptan konularını içeren birinci kitap ile ikinci basısı yapılmış olan...
 
 

Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 787 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 255 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Ali Sakinci
Mart 2024
340.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 401 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Erhan Güneş
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 518 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Ekrem Benzer
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülteci sorunu evrensel bir sorun olarak karşımıza çıksa da açıktır ki, bulunduğumuz coğrafya diğerlerine kıyasen bu sorundan daha fazla etkilenmiştir. BMMYK, mülteci korumasında ana aktör olsa da...
 
 
Ümit Müderrisoğlu
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap Türkiye'nin en önemli sorun alanlarından birisi olan ‘Hukuk' konusunu sivil toplum ve siyasal toplum kavramlarının ekseninde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Eser bu özelliğinden dolayı;...
 
 
Harun Arıkan, Ali Gök
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, kavramsal, kuramsal ve aktör boyutlarıyla güvenliğin güncel konularını eleştirel bir perspektiften ele alarak ilgili literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üç kısım ve 19 bölümden oluşan...
 
 
Oğuzhan Mete
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık sektörünün ve sektöre olan güvenin bu denli önemli ve hassas bir dengede olması ülkemizde de normatif düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Anayasamızın 48. maddesinde...
 
 
Mustafa Saldırım
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda pratik (uygulamalı) yargı etiği alanındaki çalışmalar ve eğitimler yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, küresel yargı bakımından temel bir referans kaynağı olan Bangalor Yargı Etiği...
 
 
Baki Kuru, Burak Aydın
Mart 2024
2000.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, 7251 sayılı Kanunla HMK'n da ve bazı mevzuatta yapılan değişiklikler, kitabın ilgili yerlerine işlenmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kitapta, HMK'nda ve ilgili diğer...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konulan; gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde incelenmektedir. Bu...
 
 
Tan Tahsin Zapata
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
KPSS - Kaymakamlık - Hakimlik - Müfettişlik - TODAİE - Uzmanlık - Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık​ Fakülteler İçin Yardımcı...
 
 
Selami Demirkol
Mart 2024
559.50 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukukunun konu itibarıyla inceleme alanını, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler gibi çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsili, vergi suçları ve cezaları, vergilendirme...
 
 
Ahmet Durap
Mart 2024
345.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 
Enes Şahin
Mart 2024
145.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da yer alan konular iş hayatında insanlar tarafından en çok sorulan konular olmakla beraber, günümüzde herkesin cevabını merak ettiği sorular hakkında birer yanıt niteliğindedir. Yazılar...
 
 
Battal Yılmaz
Mart 2024
560.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde hekimlerin gündemini, gerekse medya gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bir konu malpraktis'tir. Malpraktis kısaca; Hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış...
 
 
İlkay Nadir
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, esasen oldukça yaygın bir sorun olan sistematik ve süreğen biçimde gerçekleşen ev içi şiddete ceza hukukunun nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir değerlendirme yapmayı amaçladım. Erkek...
 
 
Mehmet Altınoğlu
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
İcra ve İflas Kanunu'na eklenen 111/b maddesinin ele alınacağı bu çalışmanın ilk bölümünde, ülkemiz hukuk sisteminde yapılan işlemlerin dijitalleşmesine dair gelişmeler ile 7343 sayılı Yasadan...
 
 
Ali İhsan İpek
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir bakış açısıyla hukuka aykırı delil kavramının evrensel hukukun en temel unsuru olduğu pekâlâ söylenebilecektir. Gerçekten, bir delilin elde ediliş tarzına göre hukuka uygun yöntemlerle elde...
 
 
Oğuzhan Sapan
Mart 2024
395.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada öncelikle yapay zekâ ve bununla ilişkili kavramlardan söz edilmiş, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapay zekânın ceza muhakemesinde ne şekilde kullanılabileceği dünyadaki örnekleriyle...
 
 
Elif Sena Malatyalıoğlu
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ilk kısımda tasfiye kavramı; tasfiyenin amacı ve hukuki niteliği bağlamında açıklanmış, tasfiyenin sona erme kavramı ile ilişkisi çerçevesinde...
 
 
Onur İste
Mart 2024
480.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye piyasalarındaki işlem bazlı ve bilgi bazlı manipülasyon suçlarının incelendiği bu çalışma ceza hukukunun alanına girmekle birlikte, incelenen ekonomik suçun özelliği gereği sermaye piyasası...
 
 
 19162 ürün | 81-120 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024