Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 280 ürün | 41-80    Sıralama
 
Mustafa Özen
Mart 2024
360.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda 2/3/2024 tarih ve 7499 sayılı Kanun ile TCK m. 52, 63 ve 75'te değişiklikler yapılmıştır. Kitaba bu değişikliler işlenmiştir....
 
 
Ahmet Nohutçu
Mart 2024
900.00 TL
Sepete Ekle
   
Kaymakamlık Sınavında Sorulan 60 Soruyu Kapsayan Konu Anlatımı ve Çalışma Kitabı Kanunname Kaymakamlık Kod: 60 kitabımızın 20. Baskısı, bir önceki 19. Baskıdan sonra kabul edilen başta Anayasa...
 
 
Halil Polat
Mart 2024
1550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu Kitap, bir ceza avukatının ceza yargılamasındaki rolünü ve uygulamada ihtiyaç duyacağı tüm hususları doktrinsel tartışmalara girmeden, tamamen uygulamaya yönelik bir anlayışla ele almıştır....
 
 
Barış Kandeğer
Mart 2024
620.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışma, ikinci Meşrutiyetten Günümüze devlet reformlarını söylem üzerinden analitik bir perspektifle okumayı denemektedir. Dönemsel olarak devlet felsefesini biçimlendiren reformların tartışma...
 
 
Bekir Özcan
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın konusunu ülkemizde zirai kazançların vergilendirilmesi oluşturmaktadır. Konu, gerek Anayasa'nın 73. maddesinin "Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi...
 
 
Zahit Yılmaz
Mart 2024
390.00 TL
Sepete Ekle
   
Adaletin nihai hedefi, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ancak bu, ne pahasına olursa olsun değil hukuk devleti ilkelerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu anlamda yargılamanın neticesinde varılacak hükmün...
 
 
Merve Günesen, Bilge Kağan Şakacı
Mart 2024
85.00 TL
Sepete Ekle
   
Radikal çevre yaklaşımlarından biri olan derin ekolojiye göre çevreyle derin bağlar kurarak çevre sorunlarının önüne geçilebilir. Kişinin davranış ve çevreyi algılayış biçimi, yaşamında benimseyip...
 
 
Serap Türkyılmaz
Mart 2024
80.00 TL
Sepete Ekle
   
Akıllı ev, uzaktan izlenebilen, erişilebilen ve kontrol edilebilen yüksek teknoloji ağına sahip bir evdir. Akıllı ev sistemlerinin uygulanması tüketicilerin yaşamını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini...
 
 
M. Can Yardımcı, Fatih Çemrek, Şule Batbaylı
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerini herkese erişilebilir, uygun fiyatlı ve adil hale getirmeye çalışan sistem temeline dayanan çözümleri inceleyen ve çözüm üreten önemli bir alandır. Sağlık...
 
 
Rukiye Kahramanca, Ercan Yaşar
Mart 2024
85.00 TL
Sepete Ekle
   
"Küreselleşme Boyutlarının inovasyon Performansına Etkisi: Panel Veri Analizi" başlıklı Yüksek Lisans tez çalışmasından türetilmiş olan bu kitabın amacı, dünya ülkelerinde, küreselleşmenin ve...
 
 
Ş. Tuğrul Ansay, Işık Önay, Cem Veziroğlu
Mart 2024
750.00 TL
Sepete Ekle
   
This book is a product of Prof. Ansay's lectures from a 4th year undergraduate elective course on international business law (IBL) at Koç University Law School in Istanbul, where a...
 
 
Çiğdem Yorulmaz
Mart 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda sendika genel kurulunun yargısal denetiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konularak, yasal değişikliğin gerekli olduğu durumların tespiti yoluna...
 
 
Ahmet Cahit İyilikli
Mart 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Monografik bir eser olarak hazırlanan tasarrufun iptali davasında ihtiyati haciz talepleri uygulamada sıkça başvurulan geçici hukuki himaye türlerinden birisidir. "Tasarrufun iptali davasında...
 
 
Oğuzhan Aslan
Mart 2024
590.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmayı hazırlarken bir yandan vergilendirmenin kendine has kurallarına karşı bilgilendirme yapılması ve vergi hukukuna giriş mahiyetinde birtakım bilgilere yer verilmesi amaçlanmış, bir yandan da...
 
 
Özlem İlbasmış Hızlısoy
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda öncelikle halka açık anonim şirket kavramı, payları borsada işlem gören-görmeyen, yine payları borsada işlem gören-payları borsaya kote şirket ayrımları da yapılarak netleştirilecektir....
 
 
Ekin Tuna
Mart 2024
410.00 TL
Sepete Ekle
   
Milletlerarası özel hukukta çocuğun korunmasının nasıl sağlanacağı işin mahiyeti gereği birden fazla ülke hukukunu ilgilendiren bir husustur. Zira çocuğa ilişkin özel hukuk ilişkileri böyle...
 
 
Erdinç Özdemir
Mart 2024
410.00 TL
Sepete Ekle
   
Savaş, siyasi talepleri karşı tarafa kabul ettirmek maksadıyla şiddetin örgütlü olarak kullanılmasıdır. Savaşı tarih boyunca tecrübe eden insanlık, modern çağın imkân sağladığı bilim ve teknolojideki...
 
 
Ömer Uğur Gençcan
Mart 2024
1500.00 TL
Sepete Ekle
   
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ile zenginleştirilmiş uygulayıcılara yol gösterici nitelikteki kitap; akdi ve kanuni mirasçılık, saklı pay, mirasın taksimi, ölüme bağlı tasarruflar ve iptali...
 
 
İsa Çelik
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Görevi kötüye kullanma suçu, bu bakımdan genel, tali ve tamamlayıcı bir suç olarak düzenlenmiştir. Görevi kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(TCK)'nun "Özel Hükümler"...
 
 
Uğur Can Metin
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamızda demokratik toplumda gereklilik ölçütünün niteliğine, bağlamına ve somut yansımalarına mercek tutulmuştur. Bu ölçüt zemininde "çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik" demokratik toplumun...
 
 
Hamdi Korkmaz
Mart 2024
340.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
İnci Deniz Kaner
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Deniz Ticareti Hukuku kitabının bu basısında, daha önce üçüncü basısı yapılmış olan Giriş-Gemi-Donatan ve Donatma İştiraki-Kaptan konularını içeren birinci kitap ile ikinci basısı yapılmış olan...
 
 

Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
240.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
245.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
Metin Kaya, Ali Sakinci, Bahadır Erkol ...
Mart 2024
3864.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza Hukuku- Medeni Usul Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku Kitaplarında 8. Yargı Reformu Paketi değişiklikleri güncellenmiştir. Tamamı çözümlü 5255...
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
...
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
440.00 TL
Sepete Ekle
   
...
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
420.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Tablo ve renklendirme yöntemi ile...
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
...
 
 
M. Sami Sönmez
Mart 2024
380.00 TL
Sepete Ekle
   
...
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 787 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 255 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
180.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Metin Kaya
Mart 2024
490.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ali Sakinci
Mart 2024
340.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 401 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
 280 ürün | 41-80 
 1 2 3 4 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024