Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 280 ürün | 81-120    Sıralama
 
Erhan Güneş
Mart 2024
320.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Erhan Güneş
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
8. Yargı reformu paketi işlenmiştir. 518 Adet Tamamı Çözümlü Özgün Sorular...
 
 
Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya, Mehmet Dikkaya
Mart 2024
1050.00 TL
Sepete Ekle
   
Kaymakamlık kampı kitabımızın 13. Baskısı, bir önceki 12. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar...
 
 
Murat Ağırel
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
- Uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen krizi, terör finansmanı... Bu üç büyük sorun nerede buluşuyor? - Türkiye'ye giren uyuşturucu parası nasıl bir yolla aklanıyor? - Uyuşturucu tacirleri ve...
 
 
Ekrem Benzer
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Mülteci sorunu evrensel bir sorun olarak karşımıza çıksa da açıktır ki, bulunduğumuz coğrafya diğerlerine kıyasen bu sorundan daha fazla etkilenmiştir. BMMYK, mülteci korumasında ana aktör olsa da...
 
 
Ümit Müderrisoğlu
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap Türkiye'nin en önemli sorun alanlarından birisi olan ‘Hukuk' konusunu sivil toplum ve siyasal toplum kavramlarının ekseninde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Eser bu özelliğinden dolayı;...
 
 
Dan Benardot, Aysel Pehlivan
Mart 2024
650.00 TL
Sepete Ekle
   
İleri Düzey Sporcu Beslenmesi adlı kitabında dünyaca ünlü spor beslenme uzmanı Dr. Dan Benardot, öğrenmenize yardımcı olmak için en son araştırmaları, stratejileri ve spor beslenme bilgilerini, bilim...
 
 
Merve Özdemir
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımız, tamamen KPSS A Grubu ve Kurum sınavlarına yönelik derin analizler ve stratejiler sonucunda Türkiye Derecesi yaptırmayı hedefleyerek yazılmıştır. Bunun yanında lisans dönemi boyunca fayda...
 
 
Merve Özdemir
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitabımız, tamamen KPSS A Grubu ve Kurum sınavlarına yönelik derin analizler ve stratejiler sonucunda Türkiye Derecesi yaptırmayı hedefleyerek yazılmıştır. Bunun yanında lisans dönemi boyunca fayda...
 
 
Harun Arıkan, Ali Gök
Mart 2024
550.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap, kavramsal, kuramsal ve aktör boyutlarıyla güvenliğin güncel konularını eleştirel bir perspektiften ele alarak ilgili literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üç kısım ve 19 bölümden oluşan...
 
 
Oğuzhan Mete
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Bankacılık sektörünün ve sektöre olan güvenin bu denli önemli ve hassas bir dengede olması ülkemizde de normatif düzenlemeler yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle Anayasamızın 48. maddesinde...
 
 
Mustafa Saldırım
Mart 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Son yıllarda pratik (uygulamalı) yargı etiği alanındaki çalışmalar ve eğitimler yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, küresel yargı bakımından temel bir referans kaynağı olan Bangalor Yargı Etiği...
 
 
Baki Kuru, Burak Aydın
Mart 2024
2000.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, 7251 sayılı Kanunla HMK'n da ve bazı mevzuatta yapılan değişiklikler, kitabın ilgili yerlerine işlenmiş ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kitapta, HMK'nda ve ilgili diğer...
 
 
Nurettin Bilici
Mart 2024
170.00 TL
Sepete Ekle
   
Kitap içinde Türk Vergi Sistemi dersi konulan; gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet üzerinden alınan vergiler üçlü ayrımı çerçevesinde incelenmektedir. Bu...
 
 
Ahmet Nohutçu
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Altın Seri İdari Yargı kitabımızın 24. Baskısı, aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar dikkatle gözden geçirilerek...
 
 
Tan Tahsin Zapata
Mart 2024
370.00 TL
Sepete Ekle
   
KPSS - Kaymakamlık - Hakimlik - Müfettişlik - TODAİE - Uzmanlık - Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık​ Fakülteler İçin Yardımcı...
 
 
Selami Demirkol
Mart 2024
559.50 TL
Sepete Ekle
   
Vergi hukukunun konu itibarıyla inceleme alanını, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler gibi çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsili, vergi suçları ve cezaları, vergilendirme...
 
 
Ahmet Durap
Mart 2024
345.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitapta Yargıtay uygulamasıyla gelişen Medenî Kanunun 732 ile 734. maddeleri arasında düzenlenen Kanundan kaynaklanan onalım (şuf a) hakkını sorularla uygulamada sıklıkla karşılaşılan...
 
 
Enes Şahin
Mart 2024
145.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışma da yer alan konular iş hayatında insanlar tarafından en çok sorulan konular olmakla beraber, günümüzde herkesin cevabını merak ettiği sorular hakkında birer yanıt niteliğindedir. Yazılar...
 
 
Battal Yılmaz
Mart 2024
560.00 TL
Sepete Ekle
   
Günümüzde hekimlerin gündemini, gerekse medya gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden bir konu malpraktis'tir. Malpraktis kısaca; Hekimin teşhis ve tedavide standart ve belirlenmiş davranış...
 
 
İlkay Nadir
Mart 2024
350.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, esasen oldukça yaygın bir sorun olan sistematik ve süreğen biçimde gerçekleşen ev içi şiddete ceza hukukunun nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir değerlendirme yapmayı amaçladım. Erkek...
 
 
Mehmet Altınoğlu
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
İcra ve İflas Kanunu'na eklenen 111/b maddesinin ele alınacağı bu çalışmanın ilk bölümünde, ülkemiz hukuk sisteminde yapılan işlemlerin dijitalleşmesine dair gelişmeler ile 7343 sayılı Yasadan...
 
 
Ali İhsan İpek
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Bir bakış açısıyla hukuka aykırı delil kavramının evrensel hukukun en temel unsuru olduğu pekâlâ söylenebilecektir. Gerçekten, bir delilin elde ediliş tarzına göre hukuka uygun yöntemlerle elde...
 
 
Oğuzhan Sapan
Mart 2024
395.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada öncelikle yapay zekâ ve bununla ilişkili kavramlardan söz edilmiş, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde yapay zekânın ceza muhakemesinde ne şekilde kullanılabileceği dünyadaki örnekleriyle...
 
 
Elif Sena Malatyalıoğlu
Mart 2024
450.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ilk kısımda tasfiye kavramı; tasfiyenin amacı ve hukuki niteliği bağlamında açıklanmış, tasfiyenin sona erme kavramı ile ilişkisi çerçevesinde...
 
 
Onur İste
Mart 2024
480.00 TL
Sepete Ekle
   
Sermaye piyasalarındaki işlem bazlı ve bilgi bazlı manipülasyon suçlarının incelendiği bu çalışma ceza hukukunun alanına girmekle birlikte, incelenen ekonomik suçun özelliği gereği sermaye piyasası...
 
 
Hikmet Cem Congar
Mart 2024
355.00 TL
Sepete Ekle
   
Taşıma ve Sigorta Hukuku serisinin üçüncü kitabı olan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşımacılığında Sigorta Türleri, CMR Sigortası ve Rücu Hakkı" isimli bu eserde; özellikle karayolu ile...
 
 
Hilal Betül Güngüneş Şahin
Mart 2024
270.00 TL
Sepete Ekle
   
Çalışmada ticaret hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen reklamlar yoluyla gerçekleştirilen haksız rekabet halleri ele alınmış ve reklamların haksız rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi...
 
 
Faik Birişik
Mart 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı deprem riski altındadır. 1999 yılında Marmara Bölgesi'nde ve Düzce ile çevresinde meydana gelen depremlere bağlı olarak ülkemizde zorunlu deprem...
 
 
Uğur Yazıcı
Mart 2024
285.00 TL
Sepete Ekle
   
Alternatif çözüm yöntemleri güncel hukuk anlayışı bakımından son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda hukuk uyuşmazlıkları bakımından da alternatif bir çözüm yöntemi olarak arabuluculuk ön plana...
 
 
Beyda Yalçın
Mart 2024
310.00 TL
Sepete Ekle
   
İş sözleşmesinin devri, 1475 sayılı mülga İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu'nda düzenlenmemiş olmakla birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 205. maddesinde genel olarak sözleşmenin...
 
 
Tuğba Tatlı
Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
"Tek Satıcılık Sözleşmesinde Tek Satıcının Tekel Hakkının Rekabet Hukuku Boyutuyla Değerlendirilmesi" başlıklı bu çalışmada dağıtım sözleşmelerinden olan tek satıcılı sözleşmesinde tek satıcıya...
 
 
M. Vefa Toroslu
Mart 2024
1000.00 TL
Sepete Ekle
   
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin belirli bir süre boyunca sürekli bir şekilde artmasıdır. Uzun süre devam eden yüksek enflasyonun makro ekonomide ve toplumda birçok olumsuz etkisi olmaktadır....
 
 
Mustafa Saldırım
Mart 2024
150.00 TL
Sepete Ekle
   
"Pratik Yargı Etiği Eğitim Teknikleri" kitabı, küresel yargı etiğinin temelini oluşturan "Bangalor Yargı Etiği İlkeleri" ve "Yorum Kitabı" ile bu ilkelerden esinlenen, ayrıca Bangalor Etik İlkelerine...
 
 
Selma Hülya İmamoğlu
Mart 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Konu, daha çok teorik düzeyde ve Türk/İsviçre hukuk öğretileri bağlamında incelenmiş, olabildiğince yargı kararlarına yer verilmiştir....
 
 

Mart 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
115.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
140.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 

Mart 2024
280.00 TL
Sepete Ekle
   
Hukuk uygulayıcıları başta olmak üzere bu alanda akademik çalışma yapan hukukçuların da sıklıkla başvurduğu kaynaklardan bir tanesi de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen kararlardır. Bu...
 
 
 280 ürün | 81-120 
 1 2 3 4 5 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024