Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 


 
 Arama Sonuçları
 8059 ürün | 1-40    Sıralama
 
Halil Kalabalık
Mart 2024
200.00 TL
İndirimli: 170.00 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatında en çok merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları şeylerden birisi sınavlarda hangi tür soruların geleceği ve o ders için geçmişte ne türde ve şekilde sorular...
 
 
Nurdan Orbay Ortaç, Belin Köroğlu Ölmez
Mart 2024
192.00 TL
İndirimli: 163.20 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Kitap, öncelikle hukuk fakültesi öğrencilerinin sigorta hukuku dersine ilişkin konuları pekiştirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ancak kitabı hazırlarken, uygulayıcıların da sorularına yanıt bulmaları...
 
 
Enver Bozkurt, Arif Köktaş
Şubat 2024
650.00 TL
İndirimli: 585.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Kitabımızın adı her ne kadar "Avrupa Birliği Hukuku" olsa da bu konuda çalışan birçok okuyucu için aynı derecede önemli olan AB-Türkiye İlişkilerini kapsayan bölümü kitapta korumaya devam ettik....
 
 
Onur Karahanoğulları
Şubat 2024
800.00 TL
İndirimli: 720.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, idari yargılama hukuku, Danıştay kararları ile oluşturulmaya ve desteklenmeye çalışılmış. Danıştay kararlarından yalnızca Danıştay Dergisinde ve Danıştay Kararlar Dergisinde yer alanlar...
 
 
Aydın Zevkliler, Emre Cumalıoğlu, Mehmet Beşir Acabey
Şubat 2024
530.00 TL
İndirimli: 477.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Uyumlu ortak bir çalışmanın ürünü olan kitabımız, bazı konularda kuramsal yönden de iddiası olan bilimsel bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, özellikle Hukuk Fakültesi öğrencilerinin...
 
 
Polat Tunçer
Şubat 2024
240.00 TL
İndirimli: 216.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştığım bu eser, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu alanda...
 
 
Polat Tunçer
Şubat 2024
260.00 TL
İndirimli: 234.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, yıllardır dersini verdiğim genel hukuk bilgisi ya da temel hukuk derslerinden edinilen bilgi ve birikimin bir sonucudur. Ayrıntı, karşılaştırma ve yorumlardan olabildiğince kaçınılmasının...
 
 
Kemal Gözler
Şubat 2024
360.00 TL
İndirimli: 324.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap, ülkemizde yaşanan anayasal sorunlarla besleniyor. Kitabın her baskısı, yayınladığı yılın tartışılan sorunlarının bir fotoğrafını çekmeyi...
 
 
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Aile Hukuku kitabı mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları göz önünde bulundurularak güncel hale getirilmiş, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara kapsamlı bir kaynak...
 
 
Ziya Gökalp Göktolga
Şubat 2024
370.00 TL
İndirimli: 314.50 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Kitap, okuyuculardan gelen yoğun istek ile genişletilmiş ve detaylandırılmış 4. Baskısını yapmıştır. İİBF'lerdeki "İstatistik I - II", "Temel İstatistik" ve "İstatistiğe Giriş" derslerinin...
 
 
Sinan Alçın
Şubat 2024
205.00 TL
İndirimli: 174.25 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda kısa sürede tükenen ve ek baskılar yapan kitabın, güncellenmiş 2. baskısı yayınlanmıştır. Kitap, uzun yıllar, üniversitelerde "İktisada Giriş", "Temel İktisat", "Makro...
 
 
Orhan Çetin
Şubat 2024
500.00 TL
İndirimli: 450.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitabın temel amacı, Borçlar Hukuku alanındaki teorik bilgilerinin hukuki sorunlara uyarlanmasına yardımcı olmaktır. Kitabın bir başka amacı da hukuk fakültesi öğrencilerinin sınavlarda...
 
 
İsmail Köküsarı, Ömer Gedik
Şubat 2024
400.00 TL
İndirimli: 360.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, "Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Nitelikleri" isimli kitap ile "Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yorum Yöntemleri Açısından İncelenmesi (Anayasa Mahkemesinin İlk Elli...
 
 
Murat Atalı, İbrahim Ermenek, Ersin Erdoğan
Şubat 2024
500.00 TL
İndirimli: 450.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabı, çok sayıda çözümlü örnek olay, önemli yargı kararlan ve dilekçe örnekleri ile teorik bilgi ve uygulama becerisini birleştiren bir çalışmadır. Bu basıda...
 
 
Halil Kalabalık
Şubat 2024
400.00 TL
İndirimli: 340.00 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Günümüzde her ülkede idareye uygulanan hukuk kuralları mutlaka vardır, diğer bir ifadeyle her idarenin bir hukuku söz konusudur. Ancak her idarenin hukuku, idare hukuku anlamına gelmemektedir....
 
 
Binhan Elif Yılmaz, Murat Batı
Şubat 2024
225.00 TL
İndirimli: 191.25 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısı yapılan kitap, uzun yıllardır üniversitelerde "Türk Vergi Sistemi" ve "Vergi Hukuku" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında...
 
 
Haluk Nami Nomer, Baki İlkay Engin
Şubat 2024
190.00 TL
İndirimli: 161.50 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Kitap, Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Borç İlişkilerine ilişkin olarak hazırlanmaya başlanan şerhin ilk fasikülüdür. Her basıda yeni maddeler eklenerek zaman içinde şerhin tamamlanması...
 
 
Cem Kadılar, Hatice Öncel Çekim
Şubat 2024
291.00 TL
İndirimli: 247.35 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. baskısını yapan kitap, İstatistik, Ekonometri, İktisat, Aktüerya, Endüstri Mühendisliği, İşletme gibi bölümlerde zaman serileri analizi ile ilgili dersler alan...
 
 
Halil Kalabalık
Şubat 2024
370.00 TL
İndirimli: 314.50 TL (%15)
Sepete Ekle
   
İdarî işlemlerin hukuka aykırılığına karşı, siyasi ve idarî çeşitli denetim yollarına başvurulabilir. Ancak ülkemizde vatandaşlara tanınan bu yolların yetersiz ve etkisiz olması nedeniyle, yargısal...
 
 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2024
310.00 TL
İndirimli: 263.50 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Bu eser, Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altında dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup, her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi...
 
 
Tahir Muratoğlu
Şubat 2024
280.00 TL
İndirimli: 238.00 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak...
 
 
Beyhan Yaslıdağ
Şubat 2024
240.00 TL
İndirimli: 204.00 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Yatırım araçlarından oluşan bir bütünü temsil eden portföy kavramı ve portföy yönetimine ilişkin tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde inceleyen kitapta portföy yönetimine ilişkin tüm bilgiler...
 
 
A. Can Tuncay
Şubat 2024
299.50 TL
İndirimli: 269.55 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitap BAU hukuk fakültesinde okutulmakta olan "hukuksal etik" dersinde öğrencilere önerilen bir ders kitabı niteliğindedir. Önceki basılarda olduğu gibi kitabın baş tarafı felsefi etiğe ve...
 
 
Ömer Korkut, Seda Baş
Ocak 2024
850.00 TL
İndirimli: 765.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Eser, çocuk hukukunu 6 farklı disiplinde ayrı ayrı inceleyen temel esaslar bölümünden ve devamında güncel meselelerden oluşan bir "başvuru kitabı" niteliğindedir. Bu yönüyle lisans ve lisansüstü...
 
 
Mehman A. Damirli
Ocak 2024
350.00 TL
İndirimli: 315.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Kitapta genel hukuk teorisinin bilimsel ve eğitimsel boyutlarıyla Türkiye'deki tarihi gelişimi, başlangıcından günümüze kadar monografik bir biçimde ele alınır, disiplinin gelişim sürecinde Türk...
 
 
Ergin Ergül
Ocak 2024
325.00 TL
İndirimli: 292.50 TL (%10)
Sepete Ekle
   
İnsan hakları, iç hukuklardan uluslararası hukuka, kamu hukukundan özel hukuk dallarına tüm hukuk alanlarıyla ilgili olması yanında müstakil bir hukuk dalı olarak insan hakları hukukunun temel...
 
 
Ejder Yılmaz
Ocak 2024
650.00 TL
İndirimli: 585.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Hukukçular, Akademisyenler ve Öğrenciler için pratik ve çok kullanışlı tasarlanan hukuk sözlüğü, hukuk dilini en iyi bir şekilde anlatmaya yardımcı olacak bir...
 
 
Hasan Pulaşlı
Ocak 2024
790.00 TL
İndirimli: 711.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bir kitabının her yeni baskısı, başta önce yazarına kendi görüşlerini değerlendirme ve hatalarını düzeltme ve öğreti ve yüksek yargı kararlarındaki gerekçe ve düşünceleri de hukuki çerçevede objektif...
 
 
Ömer Deperlioğlu, Utku Köse
Ocak 2024
455.00 TL
İndirimli: 386.75 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "Yapay Zekâ", "Bulanık Mantık ", "Yapay Sinir Ağlan", "Makine Öğrenmesi", "Zeki Optimizasyon" ve "Veri Madenciliği" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders...
 
 
Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gökcen, M. Emin Alşahin ...
Ocak 2024
580.00 TL
İndirimli: 522.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
"Uygulamalı Ceza Hukuku Genel Hükümler (Pratik Çalışma Kitabı)" isimli çalışma, öğrencilerimizin sınavlarda başarı sağlayabilmeleri için yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır. Çalışmada...
 
 
Ebru Tüzemen Atik
Ocak 2024
250.00 TL
İndirimli: 225.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitabın hazırlanmasındaki temel motivasyon, hukuk fakültesi öğrencilerinin, anlatırken soyut gibi görünen kıymetli evrak hukuku dersini uygularken öğrenmesi, bu konularla gelecekte nasıl...
 
 
Süleyman Yılmaz
Ocak 2024
400.00 TL
İndirimli: 360.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 495 ile 682 maddeleri arası miras hukukuna ilişkin hükümleri içermektedir. "Miras Hukuku" başlığını taşıyan bu kitap, Medeni Hukuk kitap serisinin IV. cildini...
 
 
İrem Aral Eldeleklioğlu
Ocak 2024
205.00 TL
İndirimli: 174.25 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Bu kitapta, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun "Sigorta Hukuku" başlıklı 6. Kitabında yer alan 1401 ile 1520. hükümleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu' nun sigorta sözleşme hukukuna...
 
 
Ahmet M. Kılıçoğlu
Ocak 2024
600.00 TL
İndirimli: 540.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitap sadece bir ders kitabı değil aynı zamanda uygulayıcıların da yararlanabileceği kapsamda bilgiler içermektedir. Bu yönüyle kitap hukuk fakültesi lisans öğrencileri için kapsamlı...
 
 
Ali D. Ulusoy, Serdar Yılmaz, F. Betül Damar Çıtak
Ocak 2024
480.00 TL
İndirimli: 432.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Kitapta bulunan pratik çalışmaların bir kısmı klasik sistem pratik olaylardan, güncel basından alınmış haberlerden ve yargı kararlarından alınmış olaylardan üretilmiş sorulardan oluşmakta ve klasik...
 
 
A. Lale Sirmen
Ocak 2024
950.00 TL
İndirimli: 855.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu baskıda, bazı konular yeni kaynaklar ve mahkeme kararları taranmak suretiyle gözden geçirilmiş, son baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri ilgili yerlere...
 
 
Hüseyin Pazarcı
Ocak 2024
325.00 TL
İndirimli: 292.50 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitabımızda da uygulanan uluslararası hukuk esas alınarak son yıllardaki gelişmelerin de aktarılmasına çalışılmaktadır. Yine, bu konulardaki Türk mevzuatının ve uygulamasının verilmesine çaba...
 
 
Hasan Tutar, Ferit Ayyıldız
Ocak 2024
230.00 TL
İndirimli: 195.50 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Etkili bir yazılı veya sözlü iletişim ancak dilin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Etkili yazı yazma, yetenek olduğu kadar uzun yıllara yayılan okuma ve yazma deneyimi gerektirir. Başarılı yazı...
 
 
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Ocak 2024
360.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
Ali Naim İnan, Şeref Ertaş, Hakan Albaş
Ocak 2024
435.00 TL
İndirimli: 369.75 TL (%15)
Sepete Ekle
   
Kitabımızın ilk yazarı olan Ali Naim İnan Hocamız, üç kuşak Ankaralı olarak 1926 yılında Ankara'da doğdu. İlköğretimini Hamanönü'nde ki İnönü İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini...
 
 
 8059 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024