Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
 
Öne Çıkanlar
Halil Kalabalık
Mart 2024
200.00 TL
İndirimli: 170.00 TL (%15)
Sepete Ekle

Öğrencilerin, eğitim-öğretim hayatında en çok merak ettikleri ve ihtiyaç duydukları şeylerden birisi sınavlarda hangi tür soruların geleceği ve o ders için geçmişte ne türde ve şekilde sorular...
 
Mehmet Taştan
Mart 2024
885.00 TL
Sepete Ekle

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitabının, "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı İkinci Kısmının "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölümünde düzenlenen bu suçlar;...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Nurdan Orbay Ortaç ...
Mart 2024
192.00 TL
İndirimli: 163.20 TL (%15)
Sepete Ekle
Enver Bozkurt ...
Şubat 2024
650.00 TL
İndirimli: 585.00 TL (%10)
Sepete Ekle
Mevci Ergün
Şubat 2024
2850.00 TL
Sepete Ekle
 
 
 
Emine Bilgiç Eroğlu
Şubat 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
Dava açılırken dava dilekçesinde tarafları davacı belirlemektedir. Davacı bu belirlemeyi yaparken bir sebeple davanın tarafını yanlış göstermiş olabilir. Bunun sonucunda da davasını doğru kimseye...
 
 
Yekta Nevroz Avci
Şubat 2024
200.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmamızda tasarrufun iptali davalarında ihtiyati haczin neden özel bir hükümle düzenlendiği, bu geçici hukuki koruma tedbirinin kendine has hangi özellikleri barındırdığı ve diğer geçici hukuki...
 
 
Nazlı Albayrak Ceylan
Şubat 2024
715.00 TL
Sepete Ekle
   
Ortaya çıkışı antik çağlara kadar uzanan evlat edinme, ilgili dönemin toplumsal koşullarına göre zaman zaman atıl hale gelse de her zaman varlığını korumuştur. Bununla birlikte, yaşanan dünya...
 
 
Ayşe İldeş Erdem
Şubat 2024
145.00 TL
Sepete Ekle
   
Gelişen teknolojinin ve Arge çalışmalarının doğal bir sonucu olarak tüm Dünya'da ve ülkemizde Fikri Haklar her geçen gün daha bir önem kazanmaktadır. Gerek büyük şirketler gerekse KOBİ'ler...
 
 
Onur Karahanoğulları
Şubat 2024
800.00 TL
İndirimli: 720.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada, idari yargılama hukuku, Danıştay kararları ile oluşturulmaya ve desteklenmeye çalışılmış. Danıştay kararlarından yalnızca Danıştay Dergisinde ve Danıştay Kararlar Dergisinde yer alanlar...
 
 
Ahmet Nohutçu
Şubat 2024
540.00 TL
Sepete Ekle
   
İdare Hukuku kitabımızın 30. Baskısı, bir önceki 29. Baskıdan sonra ortaya çıkan aşağıdaki mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri çerçevesinde güncellenerek, genişletilerek ve baştan sona kadar...
 
 
Volkan Avcı
Şubat 2024
175.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmanın amacı, işçilerin kişisel verilerinin uluslararası ve ulusal düzenlemeler, tavsiyeler, yargı kararları ışığında işçilerin hukuka uygun nasıl işlenebileceğini örnek durumlar gözetilerek...
 
 
Afra Teren Gürlüler
Şubat 2024
180.00 TL
Sepete Ekle
   
Rights of future generation is often disregarded in lex lata. However with the rise of environmental problems the issue became more important. In this book the current climate regime and right to...
 
 
Tarık Kurban
Şubat 2024
225.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu eser, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına yapılacak tebligatı düzenleyen 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 25/A maddesi ve bu maddeye ilişkin ikincil mevzuat hükümlerini...
 
 
Mithat Ceran
Şubat 2024
1600.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu son baskıda kira sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye davaları, kira tespiti, uyarlama, alacak ve tazminat, ilamsız tahliye talepli icra takibi ve tahliye, arabuluculuk ve TBK...
 
 
Aydın Zevkliler, Emre Cumalıoğlu, Mehmet Beşir Acabey
Şubat 2024
530.00 TL
İndirimli: 477.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Uyumlu ortak bir çalışmanın ürünü olan kitabımız, bazı konularda kuramsal yönden de iddiası olan bilimsel bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, özellikle Hukuk Fakültesi öğrencilerinin...
 
 
Ali Cem Budak, Serdar Kale
Şubat 2024
290.00 TL
Sepete Ekle
   
Yeni konkordato hükümlerimizin yürürlüğe girdiği ve çokça uygulama bulduğu bu günlerde konkordato komiserleri bakımından da "hangi işin hangi sırayla yapılacağı", "hangi belgenin hangi şekilde...
 
 
Polat Tunçer
Şubat 2024
240.00 TL
İndirimli: 216.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Sağlık Hukuku alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan temel bilgileri açık ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştığım bu eser, yoğun bir emeğin ürünüdür. Sağlık alanında eğitim alan öğrencilerle, bu alanda...
 
 
Polat Tunçer
Şubat 2024
260.00 TL
İndirimli: 234.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Bu kitap, yıllardır dersini verdiğim genel hukuk bilgisi ya da temel hukuk derslerinden edinilen bilgi ve birikimin bir sonucudur. Ayrıntı, karşılaştırma ve yorumlardan olabildiğince kaçınılmasının...
 
 
Kutluhan Bozkurt
Şubat 2024
580.00 TL
Sepete Ekle
   
Küresel ısınma aşamasından küresel kaynama noktasına doğru hızla ilerlediğimiz 21.yy'da tüm gezegeni ve gezegenin hayat verdiği tüm yaşamları olumsuz şekilde etkileyen ve ayrıca gezegen ve...
 
 
Kemal Gözler
Şubat 2024
360.00 TL
İndirimli: 324.00 TL (%10)
Sepete Ekle
   
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları başlıklı bu kitap, ülkemizde yaşanan anayasal sorunlarla besleniyor. Kitabın her baskısı, yayınladığı yılın tartışılan sorunlarının bir fotoğrafını çekmeyi...
 
 
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Mustafa Alper Gümüş
Şubat 2024
500.00 TL
Sepete Ekle
   
Aile Hukuku kitabı mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları göz önünde bulundurularak güncel hale getirilmiş, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara kapsamlı bir kaynak...
 
 
Sevtap Yücel
Şubat 2024
346.00 TL
Sepete Ekle
   
Kelepçeleme sözleşmesi bir sözleşme özgürlüğü sınırı ve yasa koyucunun zayıfın korunması vurgusunun ürünüdür. Karar verme özgürlüğüne de kapsayacak şekilde ekonomik faaliyet özgürlüğünden vazgeçme...
 
 
Duygu Maya
Şubat 2024
277.00 TL
Sepete Ekle
   
Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, bulut bilişimin yükselişini ve yaygınlaşmasını büyük ölçüde etkilemiştir. Bulut bilişim sistemleri vasıtasıyla birçok veri, günümüzde fiziksel ortamlardan ziyade...
 
 
Elif Eren
Şubat 2024
250.00 TL
Sepete Ekle
   
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında 2012 yılından itibaren uygulanan arabuluculuk kurumunun özellikleri ve esasları, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu...
 
 
Atilla Kasap, Taner Şahin
Şubat 2024
700.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu çalışmada Türk milletinin yetiştirdiği akademisyenler olarak depremin getirdiği yıkımın çeşitli disiplinlerden sonuçlarını görevimiz olarak açıklamaya çalıştık....
 
 
Mehmet Faruk Koçak
Şubat 2024
400.00 TL
Sepete Ekle
   
Hekimin hukuki veya cezai sorumluluk altına girebileceği endişesi sebebiyle belli bir tıbbi müdahaleye girişmekten imtina etmesi veya gerekli olmayan bir müdahale icra etmesi, savunmacı tıbbi...
 
 
Sema Çevirici Atilla
Şubat 2024
153.00 TL
Sepete Ekle
   
İnsanlığın üzerinde öteden beri bir hayalet dolaşıyor. Hakkın hak sahibine verilmesinde ısrar eden, haksızlıkları haykıran, insanlığa musallat olmuş, yakasını asla bırakmayan bir hayalet bu: adalet....
 
 
Muammer Fatih Öztürk
Şubat 2024
265.00 TL
Sepete Ekle
   
Tasarruf finansman sistemi konut ve taşıt finansmanında bankacılık sektörüne alternatif olarak gelişmiş bir finansal aracılık sistemi mahiyetinde olup ülkemizde otuz yılı aşkın bir uygulaması...
 
 
Metehan Hepvar
Şubat 2024
230.00 TL
Sepete Ekle
   
Cezalandırma teorisinde modern dönemde meydana gelen gelişmeler, cezalandırılan kişinin topluma yeniden kazandırılmasının cezanın amaçlarından biri olarak kabul edilmesine yol açmıştır. Böylece...
 
 
Erdi Yetkin
Şubat 2024
700.00 TL
Sepete Ekle
   
Ceza hukuku bir dönüşüm ve aslında bir kriz içerisindedir. Önleyicilik düşüncesi ise bugün maddi ceza hukukuna yön veren bir eğilim haline gelmiştir. Bu koşullar altında maddi ceza hukukundaki...
 
 
Özkan Aykar
Şubat 2024
650.00 TL
Sepete Ekle
   
 
 
İsmail Ercan
Şubat 2024
310.00 TL
İndirimli: 248.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Eşya Hukuku adlı bu kitabım, yaklaşık on sekiz yıl önce başladığım ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, medeni hukuk kitabımın önemli bir parçası. 8. basıdan itibaren...
 
 
Hakan Hakeri
Şubat 2024
1800.00 TL
Sepete Ekle
   
Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu incelemektedir. Böylece değişik tıbbi müdahaleler bakımından hukuki sorunlar, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, hastaların hak ve yükümlülükleri ile...
 
 
Tamer Bozkurt
Şubat 2024
275.00 TL
İndirimli: 220.00 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Kitap, başta adli hâkimlik olmak üzere KPSS, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve özel bankalar gibi "ticaret hukuku"...
 
 
Ülkem Cansu Aygün Karakoyunlu
Şubat 2024
412.00 TL
Sepete Ekle
   
Adil yargılama yapmak suretiyle maddi gerçeğe ulaşmaya çalışan hâkimin tarafsız olması gerekir. Burada tarafsızlık adil yargılama açısından bir amaç değil, araç niteliği taşımaktadır. Tarafsızlığın...
 
 
Mert Kürşat Akın
Şubat 2024
300.00 TL
Sepete Ekle
   
Dijital dönüşüm fırtınası toplum yaşantısının neredeyse tamamını değiştirmeye başlamıştır. Öyle ki artık günümüzde birçok eylem ve işlemin yapılmasında geleneksel mecraların yerine dijital mecralar...
 
 
Deniz Bayeren
Şubat 2024
352.00 TL
İndirimli: 281.60 TL (%20)
Sepete Ekle
   
Kitabın bu baskısında sınavda iş hukukuna ilişkin gelebilecek neredeyse tüm sorulara yönelik bir sistematik içinde anlatım ve aktarım gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kitaptaki not ve örnek...
 
 
Mutlu Dinç
Şubat 2024
275.00 TL
Sepete Ekle
   
Değerli Okurlarımız; Yoğunluğunuzu hafifletecek, size keyifli bir mola olacağını düşündüğümüz bu sayımızda; birbirinden dikkat çekici yeni makaleler, güncel yargı kararları, haberler, kıymetli...
 
 
 18913 ürün | 1-40 
 1 2 3 ...  
 
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | 2021 Kaynakça Dokümanı | Hakkımızda | Bülten | Kişisel Verilerin Korunması | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2024